Treniruočių ir nario mokesčiai
Patvirtinta 2021-02-12 klubo narių susirinkime

Pavadinimas Kaina Pastaba
Klubo nario mokestis 5 Eur/metams Už einamus metus sumokamas iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo už praeitus metus. Negavus mokesčio klubo narystė svarstoma visuotiniame susirinkime.
Klubo nario mokestis nepilnamečiams ? Eur/metams Mokestis bus nustatytas iki 2021-03-31
Treniruočių mokestis 20 Eur/mėn Suteikiamos 3 savaitinės treniruotės. Švenčių dienos išimamos. Mokama už einamą mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos. Mokestis mokamas savarankiškai.
Treniruočių mokestis nepilnamečiams (Tauragės SC nariams) 10 Eur/mėn Mokama už einamą mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos. Mokestis mokamas savarankiškai.
Treniruočių mokestis nepilnamečiams (Volano nariams) 35 Eur/mėn Mokama už einamą mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos. Mokestis mokamas savarankiškai.
Vienkartinis treniruočių mokestis 5 Eur/treniruotė
Vienkartinis treniruočių mokestis klubo nariui 3 Eur/treniruotė
Vienkartinis treniruočių mokestis nepilnamečiams 2 Eur/treniruotė
Klubo KČ(NBL) komandos nariams, reziduojantiems ne Tauragėje. nemokamai

– Treniruotėse privaloma laikytis klubo nario taisyklių
– Visą reikalingą ekipiruotę (raketes, avalynę, aprangą, plunksninukus) dalyvis privalo turėti savo.
– Nario mokestis ir mokestis už treniruotes pervedamas į klubo banko sąskaitą – LT31 7044 0600 0243 2688
– Vienkartiniai mokesčiai mokami vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą ataskaitą. Dalyviui ataskaita pateikiama
nurodytu el.paštu. Klubo narys įvertinęs ataskaita pasirenka mokesčio dydį – Fiksuotas ar už treniruočių kiekį.
– Vėluojant mokėti daugiau kaip 2 savaites pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, situacija svarstoma
artimiausiame VK posėdyje.
– Daugumos klubo narių prašymu ar pasikeitus situacijai treniruočių bazės ir laikai gali keistis.

Treniruočių ir nario mokesčiai
Į viršų